Yayasan

Pertubuhan Membantu Pesakit Parah Miskin Malaysia

( Malaysian Association Help For The Poor Terminally Ill )

Siapakah kami


Pertubuhan Membantu Pesakit Parah Miskin Malaysia telah ditubuhkan pada 1997 oleh pegawai-pegawai bersara Hospital Kuala Lumpur.

Misi kami adalah untuk Membekalkan Bantuan kepada pesakit parah berwarganegara Malaysia tanpa diskriminasi terhadap bangsa, agama dan fahaman. Memberikan kursus dan pengetahuan kepada ahli-ahli yang terlibat dalam kerja-kerja sukarela dalam negara. Memberikan perkhidmatan dengan kelulusan badan kerajaan relevan, memberi bantuan kepada pusat-pusat penjagaan dan rumah-rumah orang tua untuk pesakit parah yang disyorkan kerajaan.
Memberikan bantuan dan sokongan kewangan asas kepada warga awam yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Untuk menerapkan kesedaran berkenaan keselamatan jalan melalui ceramah, seminar, perundingan dan lain-lain aktiviti perkongsian pengetahuan. Memberikan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang layak dll.

ms_MYMalay