About foundation – bm

Persatuan Malaysia Bantuan Untuk Orang Miskin Sakit Ajal

( Persatuan Malaysia Bantuan Untuk Orang Miskin Sakit Ajal )

Siapa Kami


Persatuan Malaysia Bantuan Untuk Orang Miskin Sakit Terminal (PPPM) telah ditubuhkan pada 1997 oleh pegawai bersara Hospital Besar Kuala Lumpur.

Menyediakan kursus dan pengetahuan kepada ahli yang terlibat dalam kerja sukarela di negara ini—menyediakan dengan kelulusan badan pentadbir yang berkaitan, pusat jagaan dan rumah warga emas untuk pesakit yang sakit tenat yang disyorkan kerajaan.
Menyediakan bantuan kewangan asas dan sokongan kepada orang ramai yang sangat memerlukan bantuan. Untuk menyemai kesedaran tentang keselamatan jalan raya melalui kuliah, seminar, ceramah dan aktiviti perkongsian ilmu yang lain. Menyediakan bantuan kewangan untuk pelajar yang layak dan sebagainya.’