News – bm

Berita Aktiviti Yayasan


Salah satu bidang tumpuan utama kami ialah membekalkan pesakit miskin dengan keperluan perubatan asas. Sebahagian daripada peralatan ini adalah penting untuk penjagaan selepas hospital dan kebanyakannya untuk memastikan kualiti hidup yang baik untuk pesakit miskin. Beberapa peralatan dan bekalan yang kami sediakan dan perlukan.