Downloads – ta

PMPPMM உதவி விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கவும்

PDF-Icon

PMPPMM இதழ் பதிவிறக்க

PDF-Icon

PMPPMM வரி விலக்கு படிவத்தைப் பதிவிறக்கவும்

below tax– உத்தியோகபூர்வ ரசீதை வழங்க, வரி விலக்கு படிவத்தை நிரப்பி, பணம் செலுத்தும் பரிமாற்றம்/வங்கி ஆவணத்துடன் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

PDF-Icon